Aanmeldingsformulier Boerenbanden

Heeft u nog overtollige banden op het erf of in de schuur liggen en u wilt deze laten opruimen, meld u dan nu aan!

Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaand aanmeldingsformulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Voor de bandeninzamelaar Renewi Nederland, regio Noord-Oost (Renewi), is het belangrijk het aantal banden per inzameladres vooraf te weten, zodat een efficiënte inzamelroute kan worden gepland.

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u akkoord te zijn met de deelnamevoorwaarden van de inzamelingsactie Boerenbanden. U ontvangt vervolgens van Renewi een machtigingsformulier. Nadat u het machtigingsformulier aan Renewi heeft teruggestuurd, nemen zij contact met u op voor de inplanning van de inzameling.

Fields marked with an asterisk (*) are mandatory fields.

Uw gegevens
Specificatie van het aantal in te zamelen banden *
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

* the minimum number of tires is seventy-five