Nieuwe banden
Voor iedere nieuwe band die op de markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in.
Oude banden
Retailers zijn verplicht om voor iedere verkochte band een oude band gratis in te nemen.

Kunstgras met SBR-granulaat is veilig

PERSBERICHT

Vereniging Band en Milieu en VACO initiëren grootschalig in-vivo-onderzoek en helpen gemeenten en sportbesturen granulaat te controleren op herkomst

Laat uw e-mail adres achter op www.SBRcheck.nu dan houden wij u op de hoogte!

Wilt u meer informatie? Joost Kester Jacobs: 06-42015773
Wilt u een interview? Ingo Heijnen: 06-55867904

Den Haag, 21 oktober 2016 – "Kunstgras met rubbergranulaat van het type SBR is veilig", stelt Kees van Oostenrijk vandaag in reactie op de onrust over kunstgrasvelden die de afgelopen weken in de media oplaaide. Van Oostenrijk, bestuurder van de Vereniging Band en Milieu, beroept zich daarbij op vijftien jaar gebruik en onderzoek en meer dan honderd studies die hiernaar zijn gedaan. Daarmee sluit hij zich samen met VACO, de vereniging voor de banden- en wielenbranche, aan bij de conclusies van het RIVM.

SBR-granulaat is het rubbergranulaat dat afkomstig is van gemalen voertuigbanden. Het is gemaakt van natuurlijk en synthetisch rubber en onderscheidt zich van andere typen rubber. SBR-granulaat voldoet aan alle wettelijke normen die ervoor gelden, stellen de verenigingen. Van Oostenrijk: "Er is over de hele wereld veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van SBR-granulaat. Hierbij is vaak gekeken naar de mogelijke schadelijke effecten ervan. Uit het beschikbare onderzoek blijkt keer op keer dat spelen of sporten op SBR-granulaat geen verhoogd gezondheidsrisico met zich meebrengt. Daarbij is gekeken naar blootstelling aan SBR-granulaat via huidcontact, inademing of inslikken".

Normen

De branche maakt nadrukkelijk onderscheid tussen granulaat van het type SBR en ander granulaat, bijvoorbeeld gemaakt van oude rubberen buizen uit de chemische industrie. Van Oostenrijk wijst erop dat er nauwelijks producten in omloop zijn die zoveel zijn onderzocht als SBR-granulaat. "We hebben het inmiddels over ongeveer honderd studies, uitgevoerd door gerenommeerde instituten. Daarnaast moet SBR-granulaat aan strenge Europese eisen voldoen, maar bijvoorbeeld ook aan eisen voor speeltoestellen. De suggestie dat de branche een loopje zou nemen met de veiligheid van sporters en vooral kinderen, is ongehoord en nergens op gebaseerd."

Veiligheid voorop

Vereniging Band en Milieu en de VACO doen onder geen beding concessies aan het uitgangspunt dat veiligheid voorop staat. Van Oostenrijk: "Wij laten onze medewerkers met dit materiaal werken en onze eigen kinderen erop sporten. Dat doen we niet zomaar". De verenigingen hameren erop bij de feiten te blijven: er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat sporten op SBR-granulaat een gevaar vormt voor de gezondheid. Er kan dus gewoon op de betreffende kunstgrasvelden gespeeld worden.

Checken op SBR

Nu er veel onrust is ontstaan over het granulaat op sportvelden, kondigen Vereniging Band en Milieu en VACO aan een website te lanceren, die gemeenten en sportbesturen in staat stelt om te checken of hun velden met SBR-granulaat zijn ingestrooid. Hiervoor openen zij in de loop van volgende week de website www.SBRcheck.nu . Consumenten kunnen daar ook terecht voor meer informatie. "Wij merken dat er grote behoefte is aan informatie en dat clubs willen weten wat ze hebben liggen. In principe is dit te herleiden uit de documentatie die de gemeenten en clubs van hun leveranciers hebben ontvangen. Mochten zij echter niet zeker weten of zij het veilige SBR-granulaat op hun velden hebben liggen, dan kunnen ze zich volgende week via SBRcheck.nu bij ons melden", aldus Van Oostenrijk. Vereniging Band en Milieu zal dan in samenwerking met deskundigen monsters van het granulaat nemen en deze controleren.

Verder ziet de branche dat er opnieuw een maatschappelijke behoefte is ontstaan aan nog meer onderzoek naar de veiligheid van het granulaat. Daarom zullen zij in de loop van de komende maanden een grootschalig zogenoemd 'in-vivo' (in de mens) onderzoek opstarten, waarbij grote groepen sporters zullen worden onderzocht op het verband tussen sporten op SBR-granulaat en de aanwezigheid van PAKs en andere stoffen in hun lichaam. "Er is al echt heel veel informatie over de veiligheid, maar als wij hiermee een bijdrage kunnen leveren, dan pakken wij als industrie dit vraagstuk op. Het onderzoek zal in samenwerking met gerenommeerde wetenschappelijke instituten plaatsvinden".

RecyBEM: Inzamelen oude banden voor een schoner milieu

Oude banden, nieuw leven

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden (Bba). Sinds 1 april 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers, die in 2004 RecyBEM oprichtten om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Bba.

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden. Klik hier voor meer informatie over de AVV.

Jaarlijks zo'n 8 miljoen ingezamelde banden

Volgens het principe 'éénmaal oud voor éénmaal nieuw' zamelen RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven jaarlijks ongeveer 8 miljoen gebruikte banden in. De ingezamelde banden verwerken we zo hoogwaardig mogelijk. Meer dan de helft van de tot op heden ingezamelde banden heeft een nieuw leven gekregen door recycling in toepassingen, zoals speeltuintegels, op kunstgrasvelden en in asfalt. Nog eens meer dan een derde van de banden is hergebruikt en heeft een tweede leven gekregen als occasionband of door loopvlakvernieuwing.

Milieuprestaties van RecyBEM 2004-2014

De inzameling en hoogwaardige verwerking van 80,1 miljoen gebruikte banden van 2004 tot en met april 2014 heeft geleid tot een ecologische besparing* gelijk aan:

  • Rubber: 224.324.036 kilo
  • Staal: 54.478.694 kilo
  • CO₂-uitstoot: 600.867.953 kilo
  • Kilowattuur: 128.185.163

* RecyBEM berekent de ecologische besparing met Ecotest.

RecyBEM streeft naar het sluiten van de bandenketen

RecyBEM stimuleert het recyclen van banden tot granulaat en staal en bespaart zo nieuwe grondstoffen en CO2-emissies. RecyBEM wil een stap verder maken en streeft naar het sluiten van de bandenketen. In dat kader ondersteunt RecyBEM doorontwikkeling van het proces voor devulkanisatie. RecyBEM zorgt voor verbetering van de circulaire milieuwaarde van gebruikte autobanden.

Bekijk hier hoe RecyBEM deze milieuprestaties behaalt: