Nieuwe banden
Voor iedere nieuwe band die op de markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in.
Oude banden
Retailers zijn verplicht om voor iedere verkochte band een oude band gratis in te nemen.

SBR granulaat is veilig voor milieu

Reactie Vereniging Band en Milieu op aangifte rubberkorrels: 'kansloos, nieuw hoofdstuk in hetze'

"Te bizar voor woorden. Een kansloze aangifte die alleen bedoeld is om wederom de hetze tegen rubberkorrels te beginnen. Het is triest om te zien dat niet alleen media, maar ook het rechtssysteem daarvoor worden misbruikt". Dat is de reactie van Vereniging Band en Milieu op de aankondiging van Recycling Netwerk aangifte te doen tegen gemeenten, clubs en bandenverwerkers vanwege het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden.

De Vereniging Band en Milieu heeft de wettelijke taak het Besluit beheer autobanden uit te voeren en te monitoren. Reeds in 2005 is door het toenmalige ministerie van VROM vastgesteld dat granulaat afkomstig van autobanden en dat aan bepaalde ISO-normen voldoet, geen afval is maar een materiaal dat onderdeel mag zijn van kunstgrasveldconstructies.

In 2007 en 2009 zijn laboratoriumproeven gedaan naar de eventuele verspreiding van het zink dat in de rubberkorrels zit opgesloten. Hieruit bleek dat dit zink in slechts hele kleine hoeveelheden vrijkomt. Om te voorkomen dat dit zink ook in de bodem onder de velden terechtkomt geldt vanaf 2009 de richtlijn dat onder de velden een adsorptielaag van 40cm zand en lavasteen of vergelijkbaar moet worden aangebracht. Een zevenjarig praktijkonderzoek heeft laten zien dat deze laag afdoende werkt om het zink op te vangen: het drainagewater onder de velden bevatte tien keer minder zink dan de eis aan oppervlaktewater in Nederland om er drinkwater van te maken.

"Het is zonde van de schaarse tijd die het OM heeft. Maar ergens hoop ik dat zij hier toch in gaan duiken omdat we de zoveelste hetze tegen rubbergranulaat nu spuugzat zijn. Laat een officier of een rechter zich hier dan maar eens over uitspreken - dan houdt dit gedoe hopelijk eindelijk eens op," zegt Cees van Oostenrijk van Band en Milieu. "We hebben sinds vorig jaar te maken met een structurele hetze tegen rubberkorrels die keer op keer nergens op blijkt te zijn gebaseerd. Wij betreuren het dat sporters telkens op het verkeerde been worden gezet. Vorig jaar bleek Zembla geen deugdelijk verhaal te hebben en nu zal blijken dat de heer Van Duin geen deugdelijk verhaal heeft".

RecyBEM: Inzamelen oude banden voor een schoner milieu

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden (Bba). Sinds 1 april 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers, die in 2004 RecyBEM oprichtten om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Bba.

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden. Klik hier voor meer informatie over de AVV.

Jaarlijks zo'n 8 miljoen ingezamelde banden

Volgens het principe 'éénmaal oud voor éénmaal nieuw' zamelen RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven jaarlijks ongeveer 8 miljoen gebruikte banden in. De ingezamelde banden verwerken we zo hoogwaardig mogelijk. Meer dan de helft van de tot op heden ingezamelde banden heeft een nieuw leven gekregen door recycling in toepassingen, zoals speeltuintegels, op kunstgrasvelden en in asfalt. Nog eens meer dan een derde van de banden is hergebruikt en heeft een tweede leven gekregen als occasionband of door loopvlakvernieuwing.

Milieuprestaties van RecyBEM 2004-2014

De inzameling en hoogwaardige verwerking van 80,1 miljoen gebruikte banden van 2004 tot en met april 2014 heeft geleid tot een ecologische besparing* gelijk aan:

  • Rubber: 224.324.036 kilo
  • Staal: 54.478.694 kilo
  • CO₂-uitstoot: 600.867.953 kilo
  • Kilowattuur: 128.185.163

* RecyBEM berekent de ecologische besparing met Ecotest.

RecyBEM streeft naar het sluiten van de bandenketen

RecyBEM stimuleert het recyclen van banden tot granulaat en staal en bespaart zo nieuwe grondstoffen en CO2-emissies. RecyBEM wil een stap verder maken en streeft naar het sluiten van de bandenketen. In dat kader ondersteunt RecyBEM doorontwikkeling van het proces voor devulkanisatie. RecyBEM zorgt voor verbetering van de circulaire milieuwaarde van gebruikte autobanden.

Bekijk hier hoe RecyBEM deze milieuprestaties behaalt: