Nieuwe banden
Voor iedere nieuwe band die op de markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in.
Oude banden
Retailers zijn verplicht om voor iedere verkochte band een oude band gratis in te nemen.

SBR-rubbergranulaat is veilig!

RIVM: "SBR-rubbergranulaat is veilig en verantwoord om op te sporten"

Emeritus hoogleraar en toxicoloog Gerard Mulder, erelid van de Gezondheidsraad, heeft het RIVM-rapport bestudeerd en bevestigt dit: Het rapport beschrijft in detail de manier waarop het RIVM heel zorgvuldig tot zijn conclusie komt dat het gebruik van de velden veilig is. Inderdaad blijkt uit de verzamelde gegevens dat de te verwachten blootstelling van gebruikers van de velden aan een groot aantal stoffen in het rubbergranulaat zo laag is dat er geen reden tot zorg is. Ik deel die mening: de manier waarop naar de risico’s is gekeken op grond van kennis over de toxiciteit van de verschillende stoffen is geheel verantwoord. De conclusie dat de risico’s verwaarloosbaar zijn wordt transparant onderbouwd. Het RIVM concludeert de het “veilig’ is. Dat is in het normale spraakgebruik de terechte conclusie. Dat een toxicoloog er altijd kanttekeningen bij kan maken is onvermijdelijk want er valt altijd wel een aanvullende vraag te stellen: toxicologie is geen wiskunde!”

Het RIVM bevestigt dat rubbergranulaat veilig is als instrooimateriaal op kunstgrasvelden. Klik hier voor meer informatie. Download hier het rapport van het RIVM.

Maatschappelijke roep om meer duidelijkheid en eenduidigheid

Band en Milieu legt nieuwe norm voor rubberkorrels op

Er gelden per 1 maart a.s. nieuwe normen voor de gehalten Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) in rubbergranulaat voor kunstgrasvelden. Van de acht belangrijkste PAKs mag voortaan maximaal 20 mg/kg in het granulaat zitten, dus gemiddeld 2,5 mg/kg per PAK. Deze norm is in lijn met de bevindingen van het RIVM dat rubbergranulaat met die gehalten PAKs veilig zijn om op te sporten. Deze nieuwe norm wil Band en Milieu (BEM) verplicht stellen en opleggen aan de BEM-gecertificeerde producenten van rubberinfil van gerecyclede voertuigbanden. De norm moet helderheid voor alle betrokkenen verschaffen en voorkomen dat de 'normendiscussie' over rubbergranulaat blijft voortwoekeren. Ook komt er een stringent monitorings- en controlesysteem dat zorg draagt voor de naleving van regels voor herkomst en samenstelling. Lees hier het hele persbericht.

RecyBEM: Inzamelen oude banden voor een schoner milieu

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden (Bba). Sinds 1 april 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers, die in 2004 RecyBEM oprichtten om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Bba.

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden. Klik hier voor meer informatie over de AVV.

Jaarlijks zo'n 8 miljoen ingezamelde banden

Volgens het principe 'éénmaal oud voor éénmaal nieuw' zamelen RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven jaarlijks ongeveer 8 miljoen gebruikte banden in. De ingezamelde banden verwerken we zo hoogwaardig mogelijk. Meer dan de helft van de tot op heden ingezamelde banden heeft een nieuw leven gekregen door recycling in toepassingen, zoals speeltuintegels, op kunstgrasvelden en in asfalt. Nog eens meer dan een derde van de banden is hergebruikt en heeft een tweede leven gekregen als occasionband of door loopvlakvernieuwing.

Milieuprestaties van RecyBEM 2004-2014

De inzameling en hoogwaardige verwerking van 80,1 miljoen gebruikte banden van 2004 tot en met april 2014 heeft geleid tot een ecologische besparing* gelijk aan:

  • Rubber: 224.324.036 kilo
  • Staal: 54.478.694 kilo
  • CO₂-uitstoot: 600.867.953 kilo
  • Kilowattuur: 128.185.163

* RecyBEM berekent de ecologische besparing met Ecotest.

RecyBEM streeft naar het sluiten van de bandenketen

RecyBEM stimuleert het recyclen van banden tot granulaat en staal en bespaart zo nieuwe grondstoffen en CO2-emissies. RecyBEM wil een stap verder maken en streeft naar het sluiten van de bandenketen. In dat kader ondersteunt RecyBEM doorontwikkeling van het proces voor devulkanisatie. RecyBEM zorgt voor verbetering van de circulaire milieuwaarde van gebruikte autobanden.

Bekijk hier hoe RecyBEM deze milieuprestaties behaalt: