Het Besluit Beheer Autobanden stelt producenten en importeurs van personenwagenbanden aanhangwagens en caravans verantwoordelijk voor een milieuverantwoorde verwerking van afgedankte banden.

Huidig pad: Home » Leden

Word lid van de Vereniging Band en Milieu

Producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens zijn verenigd in de Vereniging Band en Milieu, de brancheorganisatie die naast de belangenbehartiging van haar lidbedrijven de activiteiten heeft uitgebreid om aan de gevolgen van het Besluit Beheer Autobanden te kunnen voldoen. De Vereniging Band en Milieu en haar leden streven naar een goed gecoördineerde, collectieve en branchebrede uitvoering van het Besluit Beheer Autobanden. Door de invoering van dit besluit hebben de producenten en importeurs een verscherpte verantwoordelijkheid gekregen om de autobandenketen in de vervangingsmarkt te sluiten. RecyBEM heeft als uitvoeringsorganisatie van het Besluit Beheer Autobanden alle verantwoordelijkheden en verplichtingen uit het besluit van de leden overgenomen. Zij zorgt voor alle facetten van de gehele retourstroom van gebruikte personenwagenbanden. RecyBEM wordt daarbij gesteund door IenM en de handelspartners in de distributieketen, waaronder Vereniging VACO en BOVAG.

Wij nodigen alle importerende bandenbedrijven uit lid te worden van de Vereniging Band en Milieu en deel te nemen aan de collectieve uitvoeringsorganisatie RecyBEM. Aan dit lidmaatschap zijn geen lidmaatschapskosten of entreegelden verbonden. RecyBEM neemt uw verplichtingen die het Besluit Beheer Autobanden oplegt over en legt namens de lidbedrijven verantwoording af aan het ministerie van IenM. Als lidbedrijf dient u periodiek (afhankelijk van het aantal banden dat u importeert) aangifte te doen. De vereniging biedt u een eenvoudig te installeren en makkelijk functionerend programma aan om uw aangifte te doen. Vervolgens ontvangt u van de Stichting Fonds Band en Milieu een factuur voor de af te dragen afvalbeheersbijdrage. De producenten en importeurs van personenwagenbanden, aanhangwagens en caravans dragen aan de Stichting Fonds Band en Milieu een vaste afvalbeheersbijdrage per verkochte band af. De stichting beheert het fonds waarmee de kosten van het inzamelen en recyclen van gebruikte personenwagenbanden wordt gefinancierd. De inzameling van de gebruikte banden wordt in opdracht van RecyBEM uitgevoerd door gecertificeerde inzamelingsbedrijven. Het is de producenten en importeurs toegestaan zelf te beslissen of zij de afvalbeheersbijdrage op hun facturen vermelden en doorberekenen aan hun klanten.

Ieder bedrijf dat personenwagenbanden importeert en op de Nederlandse markt brengt dient zich aan de in het Besluit Beheer Autobanden gestelde voorwaarden te conformeren. Wat is makkelijker dan u aan te sluiten bij RecyBEM, de uitvoeringsorganisatie die al uw verplichtingen uit het besluit overneemt. En u betaalt geen lidmaatschapskosten of entreegelden. Meer informatie over het besluit en de consequenties voor u als importeur vindt u bij het hoofdstuk Besluit Beheer Autobanden.

Bedrijven die niet beschikken over een eigen inzamelings- en verwerkingssysteem en zich niet willen aansluiten bij RecyBEM plegen een milieudelict volgens de Wet Milieubeheer en worden daarop aangesproken door de VROM-inspectie. Free riders kunnen bij RecyBEM en het ministerie van IenM worden aangemeld.

Klik hier om het lidmaatschapsinformatiepakket aan te vragen.

Terug naar top


Het Besluit Beheer Autobanden stelt producenten en importeurs van personenwagenbanden aanhangwagens en caravans verantwoordelijk voor een milieuverantwoorde verwerking van afgedankte banden.